Kvk 75417049
BTW NL002399256B36
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

Algemene voorwaarden

Indien je een shoot bij mij boekt gelden er een aantal algemene voorwaarden. Je gaat automatisch met deze algemene voorwaarden akkoord bij het boeken van een shoot.

Definities

 

1. Nina Guiking: Nina Guiking Photography, gevestigd te Wageningen onder KvK nr. 75417049

 

2. Klant: Degene met wie Nina Guiking een overeenkomst is aangegaan.

 

3. Partijen: Nina Guiking en klant samen.

 

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

 

Algemeen

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, producten en diensten die Nina Guiking Photography aanbiedt.

 

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3. Nina Guiking kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij fysieke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de shoot.

 

4. Nina Guiking is niet verantwoordelijk voor onverwachte bijkomende kosten, zoals voor een penning om toegang te hebben voor een locatie of een boete omdat er geen toegang was gevraagd voor de locatie. Mocht een penning of toestemming nodig zijn moet dit geregeld worden door de klant.

 

5. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Nina Guiking worden aangepast.

 

 

De shoot

 

1. Wanneer u een fotoreportage geboekt heeft, gaat u automatisch akkoord met alle voorwaarden. Wanneer u het niet eens bent met één of meerdere voorwaarde(n), dient u dit d.m.v. schriftelijk contact aan te geven.

 

2. De kosten van een shoot zijn exclusief eventuele reiskosten.

 

3. Voor de shoot wordt een datum, tijd en locatie gekozen die voor Nina Guiking en de klant beiden schikt. In geval van onverwachte tegenslagen (ziek dier, overlijden van een naaste, ziekte klant, etc.) of een slechte weersituatie (regen, onweer, dikke mist, sneeuwstorm, etc.) mag de shoot worden afgezegd door Nina Guiking of door de klant. Dit wordt uiterlijk de avond voor de shoot of de ochtend van de shoot besloten. Bij het verzetten komen geen extra kosten, indien de locatie hetzelfde blijft.

 

4. Een shoot kan 5 werkdagen voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Wanneer dit niet op tijd aangegeven wordt, zal er 50% van de kosten in rekening worden gebracht.

 

5. Het afgesproken bedrag van de shoot, inclusief reiskosten, wordt na de dag van de shoot gefactureerd. Dit bedrag moet binnen de termijn van 14 dagen worden overgemaakt.

 

 

Producten en diensten

 

1. De klant krijgt standaard het afgesproken aantal foto’s uit het gekozen pakket.

 

2. Mocht de klant foto’s willen nabestellen, komen deze kosten bovenop de pakketprijs. De mogelijkheid om van pakket te wisselen nadat de shoot heeft plaatsgevonden is niet mogelijk.

 

3. De klant mag de foto’s op groot formaat zonder logo niet online delen. Deze foto’s  zijn voor privé gebruik zoals afdrukken, vergrotingen of fotoalbums. De webfoto’s met logo mogen wel online gedeeld worden.

 

4. Klachten of opmerkingen over het geleverde product dienen binnen 7 dagen na het ontvangen van de foto’s te worden aangegeven bij Nina Guiking.

 

5. De producten die Nina Guiking levert zijn persoonlijk gemaakt voor de klant, daarom is teruggave van geld niet mogelijk.

 

Levering

1. De door Nina Guiking opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

2. Indien de klant foto’s nabestelt zal de levertijd langer worden. Dit is afhankelijk van de grootte van uw nabestelling. Indien van toepassing wordt dit duidelijk gecommuniceerd met de klant.

 

3. De levertijd kan ten alle tijden aangepast worden als er bij Nina Guiking een onverwachte tegenslag komt. Indien van toepassing wordt dit duidelijk gecommuniceerd met de klant.

 

 

Prijzen

 

1. Alle prijzen die Nina Guiking hanteert zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals reis- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 

2. Alle prijzen die Nina Guiking hanteert voor producten of diensten kan Nina Guiking te allen tijde wijzigen.

 

3. Verhogingen van kostprijzen die Nina Guiking niet kon voorzien ten tijde van het maken van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst de ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Nina Guiking gerechtigd een boete in rekening te brengen.

 

2. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst van Nina Guiking, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Nina Guiking te betalen.

 

 

Intellectueel eigendom

 

1. Nina Guiking behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle producten.

 

2. Nina Guiking is vrij om de foto’s overal te publiceren en te gebruiken voor zowel zakelijke als commerciële doeleinden. Dit kan zijn op social media of de website.

 

3. De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media of elders op internet.

 

4. Het bewerken van de foto’s door de klant zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden.

 

5. Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s door te geven aan (commerciële) bedrijven zonder toestemming van Nina Guiking.

 

 

Opgesteld op 22 juli 2019