Privacyverklaring

1. Persoonsgegevens die Nina Guiking Photography verwerkt

Nina Guiking kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Nina Guiking Photography.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voornaam en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Foto’s in opdracht gemaakt

 

 

2. Waarom Nina Guiking Photography uw persoonsgegevens verwerkt

Nina Guiking verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende doeleinden:

- Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening

- Om goederen en of diensten bij u af te leveren

- Om te informeren over wijzigingen van de producten en of diensten

- Om uw betaling af te kunnen handelen

- Wettelijke verplichting, gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

 

3. Hoe lang Nina Guiking Photography uw gegevens bewaart

Nina Guiking bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard voor eventuele latere correspondentie, het verwijderen van uw persoonsgegevens heeft geen vastgestelde termijn.

 

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Nina Guiking verkoopt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

5. Portretrecht

Nina Guiking mag foto’s waar u kenbaar op staat met toestemming gebruiken, onder andere voor social media. Portretrechten gelden niet voor paarden en honden. Deze foto’s mogen ten alle tijden door Nina Guiking gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.

 

6. Cookies

Nina Guiking gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze cookies worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten werken.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om dit te doen kunt u een verzoek bij Nina Guiking indienen, dit kan via ninaguikingphotography@gmail.com.

 

8. Beveiligen van persoonsgegevens

Nina Guiking Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ninaguikingphotography@gmail.com

Kvk 75417049
Nina Guiking Photography doet mee aan de kleineondernemersregeling (KOR)
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon